Priebeh výučby od 15. 11. 2021 do odvolania

    Rozhodnutím dekana TF KU mení Teologická fakulta prezenčnú metódu vyučovania na dištančnú od 15.11.2021 až do odvolania /týka sa to všetkých rozvrhov a foriem štúdia/.

    V náväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a šírením koronavírusu (3. vlny pandémie COVID19) rozhodnutím dekana TF KU mení Teologická fakulta prezenčnú metódu vyučovania na dištančnú od 15.11.2021 až do odvolania /týka sa to všetkých rozvrhov a foriem štúdia/.

    - Výučba na UTV bude od 15.11.2021 do odvolania prerušená.

    - Univerzitná knižnica TF KU: Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 253 je vstup do knižnice umožnený všetkým očkovaným používateľom pri dôkladnom dodržaní platných pravidiel.

    Budova TF KU je otvorená v čase od 7:00 do 16:00. Študenti, ktorí by potrebovali využiť učebne fakulty na pripojenie na on-line výučbu, si môžu vyžiadať kľúč od učebne na vrátnici.