Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy na TF KU

  Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy na TF KU
  Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy na TF KU

  ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

  Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) ponúka Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy absolventom 2. stupňa učiteľských študijných programov.

  Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. RŠ je určené pre absolventov učiteľských študijných programov druhého stupňa, absolventov neučiteľských študijných programov druhého stupňa s ukončeným doplňujúcim pedagogickým štúdiom alebo pre absolventov študijných programov v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ. 

  RŠ je kvalifikačné vzdelávanie, ktorým si učiteľ rozširuje kvalifikáciu vyučovať aj iný predmet okrem svojej pôvodnej aprobácie v ktorej ukončil učiteľské štúdium.

  Viac informácií je na stránke https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/rozsirujuce-studium.html