Semestrálny akademicko-formačný programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

  Začíname posledný februárový týždeň a budeme sa spoločne stretávať 12 týždňov. Tento program je určený širokej verejnosti.
  Semestrálny akademicko-formačný programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

  Milí priatelia,
  srdečne Vás i Vašich kamarátov a známych pozývame zúčastniť sa Semestrálneho
  akademicko-formačného programu Láska, sexualita a zmysel života v učení
  Cirkvi. Po prvýkrát tento program otvárame online formou. Začíname posledný
  februárový týždeň a budeme sa spoločne stretávať 12 týždňov. Tento program
  je určený širokej verejnosti. Bližšie informácie nájdete na našom webe
  (https://mskw.sk/sk/semestralny-program/). Prihlasovanie
  (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeAvn-lOVOXr6zFhMggm7VWkgVSeoxbXo5B_TfnkAocdApzw/viewform)
  do 11. februára 2022.

  Vás, ktorí ste už prešli niektorými z našich kurzov či programov, chceme
  srdečne pozvať na cestu prehlbovania sa v učení svätého Jána Pavla II. 
  Minulý semester sa nám veľmi osvedčilo prechádzať jeho Teológiu tela 
  katechézu po katechéze za pomoci pracovných listov. Touto cestou chceme dať
  príležitosť aj ďalším Vám, aby ste nechali Vaše životy meniť cez Pravdu
  zjavenú v tomto diele. Štúdium je rozvrhnuté na dva semestre. Bližšie
  informácie nájdete tu(https://mskw.sk/sk/teologia-tela/). Prihlasovanie
  (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQGwqCYqnceJ6ll7KO0-m14b4spTLuopzSd-cq-iRPLEa7Qw/viewform)
   do 11. februára 2022.

  Oba programy realizujeme v spolupráci s Teologickou fakultou KU v Košiciach.
  Tešíme sa na Vás pri štúdiu,
  tím MŠKW