Slávnostné ukončenie akademického roka 2021/2022 

    Slávnostné ukončenie akademického roka 2021/2022 24.6.2022

    Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku a doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás srdečne pozývajú na slávnostné zhromaždenie akademickej obce dňa 24. 06. 2022 o 10.00 hod v aule sv. Košických mučeníkov TF KU, Hlavná 89 v Košiciach, spojené s promóciou absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia a odovzdaním diplomov absolventom akademického programu  Master v teológii manželstva a rodiny.

    Svätá omša so slávnostným Te Deum bude v stredu, 15. 6. 2022 o 10.00 hod. Ďalšie informácie v pozvánke.

    Dekanát TF KU