Správa z webinára - Byť blízko pri človeku, činnosť a služba charity, 1.3.2022

    V utorok, dňa 1.3.2022 o 17:00 hod. sa uskutočnil online webinár, prostredníctvom  platformy Zoom, ktorý bol zameraný na tému - Byť blízko pri človeku, činnosť a služba charity.
    Správa z webinára -  Byť blízko pri človeku, činnosť a služba charity, 1.3.2022


    V utorok, dňa 1.3.2022 o 17:00 hod. sa uskutočnil online webinár, prostredníctvom  platformy Zoom, ktorý bol zameraný na tému - Byť blízko pri človeku, činnosť a služba charity. Na webinári vystúpila PhDr. Jana Cárová, ktorá odprezentovala svoju činnosť, v Arcidiecéznej charite v Košiciach, kde pôsobí ako špecializovaná sociálna poradkyňa. V závere webinára prebiehala moderovaná diskusia, v rámci ktorej PhDr. Cárová odpovedala na otázky zúčastnených študentov.