Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) pre rok 2023

    Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) pre rok 2023
    Milí študenti!
    Mali by ste záujem otestovať si svoje schopnosti ešte pred písaním a obhajobou svojich záverečných prác v odbore sociálna práca? Môžete sa zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2022/2023 (sociálna práca). Harmonogram postupu, prihlášku a vypísané témy pre ŠVOČ Sociálna práca nájdete na: https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/veda-a-vyskum/svoc/svoc-socialna-praca-2022-2023-na-tf-ku.html