Te Deum 2021/22 v Košiciach - „Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú“ 

    Slová 85. žalmu - „Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú“ adresoval pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč veriacim počas ďakovnej sv. omše Te Deum na ukončenie akademického roka na Teologickej fakulte KU

    Slová 85. žalmu - „Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú“ adresoval pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč veriacim počas ďakovnej sv. omše Te Deum na ukončenie akademického roka na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku so sídlom v Košiciach a v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského. Biskup vyzval všetkých na zamyslenie, či sa počas uplynulého roka spravodlivosť a pokoj skutočne stretli tak v podanom výkone, ako aj vo výsledkoch spoločného úsilia, či bol zachovaný balans medzi povinnosťami a radosťami. Zaprial tiež aktívny oddych pedagógom aj študentom. Slávnostnej svätej omše sa zúčastnili zástupcovia vedenia fakulty i seminára, pedagógovia i nepedagogickí zamestnanci a študenti fakulty. 

    Foto Matúš Kozej