Teologická fakulta má titul excelentného pracoviska

    Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) sa zaradila medzi excelentné pracoviská v oblasti humanitných vied

    Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) sa zaradila medzi excelentné pracoviská v oblasti humanitných vied. Excelentné pracoviská určuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Toto označenie jej prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktnej metodiky (regresným modelom) hodnotiacej indikátory, ako je excelentná publikačná činnosť a excelentný výkon pri získavaní výskumných grantov z externých grantových agentúr. V rámci Katolíckej univerzity sa spolu s Teologickou fakultou zaradila medzi excelentné pracoviská aj Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, rovnako v oblasti humanitných vied.

     Dekanát TF KU