Uskutočnila sa Detská univerzita na TF KU

    Po dvojročnej „covid prestávke“ opäť otvorila Teologická fakulta KU svoje brány najmenším študentom – deťom. V dňoch 6.-8.7.2022 si pedagógovia a doktorandi TF KU pripravili pre deti Detskú univerzitu

    Po dvojročnej „covid prestávke“ opäť otvorila Teologická fakulta KU svoje brány najmenším študentom – deťom. V dňoch 6.-8.7.2022 si pedagógovia a doktorandi TF KU pripravili pre deti Detskú univerzitu. Deti tak mali možnosť okúsiť vysokoškolský život.

    Aj Detská univerzita začala tradičnou imatrikuláciou, počas ktorej dekan TF KU odovzdal malým študentom indexy. Deti sa rýchlo oboznámili s univerzitnými priestormi, a tak mohli začať prednášky.

    Pedagógovia si pripravili pre malých študentov zaujímavé prednášky z oblasti sociálnej práce, pedagogiky, filozofie, bioetiky či teológie. Deti upútali prednášky ako Subkultúry, Kresťanstvo vo filmoch, Dar života a bioetika dnes, Životné prostredie a naša zodpovednosť za spoločný dom, Aténska škola, Komunikácia, Vôňa chleba, Kto je Ján Amos Komenský, Taliančina, Umelá inteligencia, nechýbala ani svätá omša, letné kino a hry v parku.

    Podobne ako na vysokej škole, tak aj deti svoje štúdium končili záverečnou prácou. Každý študent si vybral prednášku, ktorá ho najviac zaujala a tú následne znázornil kresbou, príbehom či kolážou. Pred komisiou malí študenti obhájili svoje práce a najzaujímavejšie práce získali Cenu dekana. Detskú univerzitu deti ukončili slávnostnou promóciou, na ktorej im dekan TF KU odovzdal diplomy a praktické darčeky.