Vydajte dôvod vašej nádeje: Vybrané témy z fundamentálnej teológie

    Kniha českých a slovenských teológov (medzi nimi aj editora a vysokoškolského pedagóga TF KU Dr. Pavla Hraboveckého, S.T.D.) prináša prehľad kľúčových termínov fundamentálnej teológie, nachádzajúcich svoje nové premyslenie na Druhom vatikánskom koncile a v nasledujúcom teologickom vývoji.

    Kniha českých a slovenských teológov (medzi nimi aj editora a vysokoškolského pedagóga TF KU Dr. Pavla Hraboveckého, S.T.D.) Vydajte dôvod vašej nádeje: Vybrané témy z fundamentálnej teológie, prináša prehľad kľúčových termínov fundamentálnej teológie, nachádzajúcich svoje nové premyslenie na Druhom vatikánskom koncile a v nasledujúcom teologickom vývoji. Autori fundovane pristupujú k témam, ktoré vhodne vovádzajú do štúdia teológie ako takej: historický vývoj fundamentálnej teológie od apológie cez apologetiku až po súčasnú fundamentálnu teológiu, kategórie viery a zjavenia, Písma a tradície, magistéria, hermeneutiky a teologickej metódy. V našom prostredí je táto kniha originálnym dielom umožňujúcim lepšie porozumieť Druhému vatikánskemu koncilu a viesť dialóg so svetom, po ktorom volali všetci pokonciloví pápeži.

    Knihu si môžete zakúpiť TU