Vyhlásenie akademickej obce TF KU k aktuálnej situácii na Ukrajine

    Akademická obec TF KU úprimne vyjadruje súcit a solidaritu s ukrajinským ľudom
    Vyhlásenie akademickej obce TF KU k aktuálnej situácii na Ukrajine

    Akademická obec TF KU úprimne vyjadruje súcit a solidaritu s ukrajinským ľudom, ku ktorému patria mnohí naši študenti a pedagógovia a ich rodinní príslušníci a odsudzuje akt agresie proti suverenite tejto krajiny. Vo vedomí vzájomnej zodpovednosti a solidarity, dotknutí aktuálnymi udalosťami na Ukrajine TF KU pozýva všetkých našich študentov, zamestnancov, absolventov a partnerov reagovať na konflikt modlitbou a pôstom, ku ktorému nás vyznal pápež František ako aj Konferencia biskupov Slovenska. Zároveň v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, Maltézskou pomocou a ADCH Košice vyzývame aj k podpore zbierok a iniciatív, v rámci ktorých môžeme pomôcť Ukrajincom (Viac na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220226006)
    Akademická obec TF KU