Zúčastni sa ŠVOČ 2022/2023

    Kontaktuj pedagóga na svojej katedre, ktorí ťa nasmerujú
    Zúčastni sa  ŠVOČ 2022/2023

    Získaj sebavedomie, inšpiráciu, finančnú odmenu, postup do celoslovenského, medzinárodného kola.
    Kontaktuj pedagóga na svojej katedre, ktorí ťa nasmerujú. Viac na https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/veda-a-vyskum/svoc/svoc-socialna-praca-2022-2023-na-tf-ku.html