Zvolenie kandidáta na dekana TF KU

  AS TF KU v Ružomberku zvolil na svojom 2. riadnom zasadnutí v r. 2023, ktoré sa konalo v utorok 2. mája 2023 o 10.00h kandidáta na dekana TF KU na obdobie rokov 2023-2027. Stal sa ním doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., ktorý je súčasným dekanom TF KU.

   

  Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zvolil na svojom 2. riadnom zasadnutí v r. 2023, ktoré sa konalo v utorok 2. mája 2023 o 10.00h kandidáta na dekana TF KU na obdobie rokov 2023-2027. Stal sa ním doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., ktorý momentálne pôsobí ako súčasný dekan TF KU.

  Voľbe predchádzala verejná prezentácia kandidáta pred akademickou obcou TF KU. Kandidát vo svojom vystúpení predstavil výzvy pre kvalitu a udržateľnosť fakulty, pričom vyzdvihol jej veľký potenciál, ktorý spočíva v tom, že „formuje myseľ a srdce v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície. Fakulta má byť živá a sebavedomá, s vlastnou výraznou tvárou a tou osloviť k dialógu ďalších."

  Zvolenie kandidáta akademickým senátom fakulty je prvým krokom v legislatívnom procese. Kandidát na dekana sa totiž stáva novým dekanom fakulty až po tom, ako ho do tejto funkcie vymenuje rektor KU po potvrdení veľkým kancelárom KU a Dikastériom pre kultúru a vzdelávanie.

  Životopis kandidáta

  Vízia rozvoja TF KU kandidáta