Študent 1. ročníka bakalárskeho stupňa (Sociálna práca) Teologickej fakulty, Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí, Michal Vaľko, získal významné 1. miesto na celoslovenskom kole súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore Sociálna práca, ktoré sa konalo 10. mája 2023 v UCM v Trnave.

    Jeho práca niesla názov Vplyv sociálnych sietí na fungovanie mysle adolescentov školiteľkou jeho práce bola PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD. a oponentkou doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LLM.

    Šesťčlenná komisia, ktorá pozostávala z vyučujúcich pedagógov na katedrách sociálnej práce po celom Slovensku uznala práve Michalovu prácu ako hodnú prvého miesta, pričom vyzdvihla najmä aktuálnosť a zápal, s ktorým Michal prezentoval svoju ŠVOČ prácu.

    Teologická fakulta blahoželá nášmu študentovi a je na neho právom hrdá.

    PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.