Áno, nech sa tak stane!

    Mariánska akadémia na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021, na Teologickom inštitúte v Spišskom Pohdhradí.

    Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021 sa na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí o 11.00 vo veľkej aule kňazského seminára konala Mariánska akadémia. Slávnosť už tradične pripravili študenti 4. ročníka v odbore katolíceka teológia.

    Akadémia sa niesla v duchu témy: Áno, nech sa tak stane! Prednášku na túto tému predniesol prodekan TF KU a tajomník študijného oddelenia TI TF KU ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD., ktorý vyzdvihol Máriinu vieru, pokoru a poslušnosť. Program spestrila svojim spevom Schola cantorum, pod vedením regenta Mgr. art. Petra Hovanca.

    Na záver akadémie sa prihovoril prítomným moderátor TI doc. ThDr. Peter Majda, PhD., ktorý podčiarkol, že tie najdôležitejšie rozhodnutia sa dejú v tichosti, bez okázalosti a pompéznosti, ako o tom svedčia udalosti spojené so životom Ježiša a Panny Márie.

    Diecézny administrátor a biskup Mons. ICLic. ThDr. Ján Kuboš, PhD. v závere odovzdal novým lektorom a akolytom latinské dekréty o prijatých ministériách.