Na štvrtú veľkonočnú nedeľu 21. apríla 2024, ktorú voláme Nedeľou Dobrého pastiera, sa na Spišskej Kapitule v kňazskom seminári uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý bol spojený s prijatím kandidátov posvätného stavu.

    Je už zvykom, že práve na Nedeľu Dobrého pastiera Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule otvára svoje brány, aby ho veriaci celej diecézy mohli navštíviť a prežiť deň s bohoslovcami. Program začal v katedrále svätou omšou o deviatej hodine, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. František Trstenský. Jej súčasťou bolo aj oficiálne oznámenie kandidatúry, teda verejné vyjadrenie úmyslu stať sa kňazom, 7. bohoslovcov: v 5. ročníku Rastislav Krempaský (Spišská Belá), Dominik Martinek (Vyšné Ružbachy) a Marián Murín (Námestovo). Vo 4. ročníku sú to Gregor Baláž (Stará Ľubovňa) a Peter Kalafut (Rudňany). A v 3. ročníku sú kandidátmi  Marek Kurtulík (Vavrečka) a Pavol Vilček (Kežmarok).

    Po skončením svätej omše sa pokračovalo zábavným spoločným programom v budove seminára, v Aule sv. Jána Pavla II., ktorý si pripravili seminaristi, najmä druhého ročníka. Následne boli všetci prítomní pozvaní na obed. Poobede bol pripravený program pre deti, pre mládež, ako aj prehliadky katedrály, kňazského seminára aj biskupského úradu.

    O 15-tej hodine sa všetci presunuli opäť do Katedrály svätého Martina, kde sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Adoráciu s korunku viedol diakon dp. Peter Hovanec. Celý program sa zakončil modlitbou slávnostných vešpier o 17-tej hodine, ktorú viedol diakon dp. Michal Skokan.

    Počas tohto víkendu sa v kňazskom seminári zároveň konala duchovná obnova pre študentov stredných a vysokých škôl. Zúčastnilo sa jej 60 účastníkov. A rovnako 8 uchádzači o štúdium teológie a kňazskej formácie v propedeutickom ročníku mali psychologické testy.