Deň otvorených dverí na KU 9.2.2022

    Virtuálny Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku 9.2.2022
    Deň otvorených dverí na KU 9.2.2022

    Virtuálny Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa uskutoční prostredníctvom oficiálneho facebook konta Katolíckej univerzity v Ružomberku vo forme online streamu 9.2.2022 v čase od 10,00 hod. Jeho súčasťou bude online prezentácia univerzity, jej fakúlt a ponúkaných študijných programov. Viac na tomto plagáte.