Dištančná výučba od 15. 11. 2021

    Rozhodnutím moderátora TI TF KU a rektora KS mení Teologický inštitút prezenčnú metódu vyučovania na dištančnú od 15.11.2021 až do odvolania.

    V náväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a šírením koronavírusu, rozhodnutím moderátora TI TF KU mení Teologický inštitút prezenčnú metódu vyučovania na dištančnú od 15.11.2021 až do odvolania.

    Univerzitná knižnica TI TF KU: Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 253 je vstup do knižnice umožnený všetkým očkovaným používateľom pri dôkladnom dodržaní platných pravidiel.