Medzinárodný vedecko-výskumný projekt na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule aj za účasti doktorandov

  Názov projektu:

  Theology and its pastoral service in the light of the challenges of the 3rd millennium

  Teológia a jej pastoračná služba vo svetle výziev 3 tisícročia

  Uskutočňuje sa v spolupráci s profesorom José Garcia Martinom (Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard, Department of Sociology of Faculty of Political Sciences and Sociology, University of Granada). Projekt je finančne dotovaný španielskou organizáciou S.H.A.K.. Projekt končí 30.10.2024.

  Zmluva je zverejnená v CRZ pod číslom ZML 01285/2023 RE, účinná od  14.12.2023.

  https://www.crz.gov.sk/zmluva/8701627/

  Oblasti výskumu:

  teológia, psychológia, pedagogika, sakrálne umenie, pastoračná služba, sociálna práca.

   

  Vedúcim projektu za  Teologický inštitút v Spišskej Kapitule je:

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  zástupcom projektu je:

  ThDr. Michal Janiga, PhD.

   

  Členovia riešiteľského kolektívu: 

  prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

  prof. ThBibl.Lic ThDr. Anton Tyrol, PhD.

  prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

  prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD.

  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

  doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

  doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

  doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

  ThLic. Martin Majda, PhD. un.doc. KU

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, un.doc. KU

  ThDr. Michal Janiga, PhD.

  ThLic. František Fudaly, PhD.

  Projektu sa zúčastňujú aj naši doktorandi:

  ICDr. Peter Jurčaga (PhD. student)

  Mgr. Jakub Konkoľ (PhD. student)

  Mgr. Peter Matis (PhD. student)

  Mgr. Dagmar Přibylová (PhD. student)

  PaedDr. Martin Skladaný (PhD. student)  

   

  Výskumné ciele projektu:

  Účastníci tejto dohody sa dohodli na nasledujúcich výskumných cieľoch projektu:

  a) analyzovať výzvy teológie v 3. tisícročí

  b) skúmať a porovnávať pastoračné služby na Slovensku a v zahraničí

  c) poskytovať prednášky, semináre, workshopy v Spišskej Kapitule (SK), Granade, Malage (ES), Taliansku a Českej republike

  d) publikovať vedecké štúdie, ktoré zhrnú závery projektu a pomôžu šíriť jeho výsledky.