O medzináboženskom dialógu v sociálno-kultúrnom rozmere

  Medzinárodná vedecká konferencia v Ternopile, Ukrajina, 13. októbra 2021.

  Dňa 13. októbra 2021 Západoukrajinská národná univerzita v Ternopile organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému: „Medzináboženský dialóg a jeho vplyv na spoločnosť, politiku, biznis a kultúru“, ktorú zabezpečovala Fakulta sociálnych a humanitných vied Západoukrajinskej národnej univerzity. Na konferencii mala svoje zastúpenie aj Katolícka univerzita v Ružomberku prostredníctvom Martina Taraja, prodekana Teologickej fakulty v Košiciach.

  O medzináboženskom dialógu v sociálno-kultúrnom rozmere

  Konferenciu otvoril rektor Andriy Krysovaty slovami: „Vážení hostia, milí kolegovia vedci a účastníci medzinárodnej konferencie! Moderný svet je priestorom otvoreného dialógu so zástupcami iných kultúr, tradícií a náboženstiev. Cieľom takejto komunikácie je vybudovať mierumilovnú a civilizovanú spoločnosť, v ktorej sa nikto nebude báť straty identity, ale zároveň nebude priestor na diskrimináciu a urážanie. Komunikáciu možno považovať za hlavný princíp ľudskej interakcie, pretože moderná masová informačná spoločnosť stále viac vyžaduje nové typy, metódy a príležitosti komunikácie a náboženská komunikácia je jedným zo základných spôsobov komunikácie. Preto je dnes dialóg, obzvlášť medzináboženský a zásadný.

  Náboženstvo je fenomén, ktorý postihuje najintímnejšie „oblasti“ človeka a práve prostredníctvom komunikácie v duchovnej a náboženskej rovine sa môžeme naučiť dôverovať druhým, odpúšťať a budovať vzťahy na pevných základoch. Chcem všetkým slovami svätého Augustína povedať: „Chcem, aby bola jednota v dôležitých veciach, sloboda v pochybnostiach, ale láska vo všetkom.“

  Čestní hostia pozdravili prítomných: Svitlana Baitalyuk - vedúca oddelenia kultúry a cestovného ruchu regionálnej štátnej správy Ternopil, vladyka Nestor - arcibiskup Ternopilu a Kremenets, člen Svätej synody Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, otec Ivan Rymar - rektor Ternopila a patriarcha, Martin Taraj prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Taras Dzyubanovsky riaditeľ Ústavu náboženstva a spoločnosti UCU, riaditeľ Centra pre medzináboženský a medzináboženský dialóg „Libertas “, Ludmila Nedilska - kandidátka politológie, prvá tajomníčka balkánskeho odboru ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny.

  Podujatia sa zúčastnili vedci z Národnej univerzity Vasyla Stusa Donecka, Polytechnickej národnej univerzity Jurija Kondratyuka Poltavu, Národnej univerzity Karpaty Karpatskej, Katolíckej univerzity v Ružomberku (Slovensko), Vyššej školy manažmentu a správy (Poľsko), Katovíc (Poľsko), Univerzity Prešov (Slovensko), High School of Management in Chełm, University of St. Elizabeth (Slovakia), Georgian Technical University, Ternopil Higher Theological Seminary named after Patriarch Josip Slipy, Chernivtsi National University name after Yuriy Fedikov. Kyiv), National Transport University (Kyjev), Národná univerzita Volyn Lesy Ukrajinky, Ukrajinská akadémia tlače (Ľvov), Kyjevská národná univerzita kultúry a umenia (Kyjev), Regionálny komunálny inštitút Ternopil Postgraduál a pedagogické vzdelávanie, Technická národná univerzita Ternopil pomenovaná po Ivanovi Pulyujovi, Národná univerzite Kremenchug pomenovaná po Mykhailo Ostrogradsky, Libertas Center for Interreligious and Interfaith Dialogue, Vice President of the International Cultural and Educational Association (Chicago, USA), Olena Sites.

  Dekanka Fakulty sociálnych a humanitných vied Oksana Homotyuk poznamenala: „Skutočný dialóg je zameraný na nájdenie porozumenia medzi stranami, ktoré majú na rovnaký prípad odlišnú alebo opačnú víziu. Ide o prijatie spoločných ľudských hodnôt a zásad: dobra, rešpektu, porozumenia, podpory a vzájomnej spolupráce v sociálnej oblasti. Som presvedčená, že počas konferencie budeme počuť zaujímavé iniciatívy a názory a budeme schopní veľa uviesť do praxe.“

  Počas medzinárodnej konferencie účastníci hovorili o medzináboženskom dialógu v sociálno-kultúrnom rozmere, problémoch náboženskej identity: pôvod a súčasnosť, prínose náboženských denominácií k zachovaniu duchovného a kultúrneho dedičstva, vplyve medzináboženského dialógu na vojenské konflikty a sociálne problémy, náboženská etika a obchod: reality a perspektívy, úloha kléru v medzináboženskom dialógu, účasť politikov, podnikateľov, vedcov a kultúrnych osobností na medzináboženskom dialógu, medzináboženské a medzikultúrne vzťahy v kontexte svetového kresťanstva, náboženská tolerancia ako imperatív modernity, sociálna zložka náboženských organizácií, postmoderna pútnického turizmu, medzináboženský dialóg alebo dialóg kultúr: pohľad z 20. storočia.

  Martin Taraj, prodekan TF KU