Ocenenie Mons. prof. Jozefa Bieľaka, PhD.

    Drohiczyn, 7. septembra 2022

    Drohiczynská vedecká spoločnosť so sídlom v Drohiczyne (Poľsko) udelila Cenu Jána Pavla II. vysokoškolskému pedagógovi KU v Ružomberku, TF TI v Spišskom Podhradí Mons. prof. Jozefovi Bieľakovi, PhD.

    Toto významné ocenenie: ZA REALIZÁCIU HODNÔT, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z MULTIKULTÚRNEJ TRADÍCIE prevzal laureát ocenenia Mons. prof. Jozef Bieľak, PhD. z rúk drohiczynského diecézneho biskupa Mons. Petra Sawczuka a drohiczyńských biskupov seniorov - Mons. Antoni Dydycza, OFM Cap., Mons. Tadeusza Pikusa,ako aj Prezidenta Drohiczyńskej vedeckej spoločnosti Mons. prof. dr. hab. Edwarda Jarmocha, 7. septembra 2022 v Drohiczyne, počas 18. Medzinárodnej vedeckej konferencie.