Publikačné úspechy pracovníkov Teologického inštitútu TF KU v Spišskom Podhradí a ich medzinárodná spolupráca

    Vedecko-výskumná činnosť a medzinárodná spolupráca sú základnými piliermi každej univerzity. Pracovnící  Teologického  inštitútu TF KU v Spišskom Podhradí, konkrétne prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. a prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, Th.D., v spolupráci s kolegami zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Španielska publikovali štúdie v prestížnych karentovaných, databázovaných časopisoch s vysokým impakt faktorom. 

    Štúdia venovaná problematike pandémie Covid a pastoračnej služby s názvom The Phenomenon of Social and Pastoral Service in Eastern Slovakia and Northwestern Czech Republic during the COVID-19 Pandemic: Comparison of Two Selected Units of Former Czechoslovakia in the Context of the Perspective of Positive Solutions bola uverejnená v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601), (IF 3.390, Q 1) https://doi.org/10.3390/ijerph19042480. 

    Výsledky medzinárodného výskumu v oblasti dalšieho vzdelávania prezentovali v štúdii s názvom The Quality of Life among University of the Third Age Students in Poland, Ukraine and Belarus, ktorá bola uverejnená v časopise Sustainability (ISSN: 2071-1050) (IF 3.251, Q 2) https://doi.org/10.3390/su14042049. Ďalšie štúdie v databázovaných časopisoch sú v recenzním konaní.

    Je pozitívne, že v rámci Teologickej fakulty v Košiciach,  Katolíckej univerzity v Ružomberku, dochádza k významným publikačným výstupom.

    Kolegom z Teologickej fakulty v Košiciach, Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí, Katolíckej univerzity v Ružomberku srdečne blahoželáme a želáme ďalšie publikačné úspechy.