V piatok 26.4.2024 sa v priestoroch Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí konala medzinárodná konferencia Religio et societas. Do tejto konferencie sa zapojili, ako aktívni účastníci, domáci i zahraniční prispievatelia, ale aj  doktorandi Teologickej fakulty.

    Táto konferencia je výstupom projektu KEGA 011KU-4/2023 Sociálna práca založená na morálnych hodnotách - inovácia študijného programu.