Religio et societas VII.

  Medzinárodná vedecká konferencia, 24. marca 2022.

  KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

  Teologická fakulta, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí

  v spolupráci s

  Internationale Wissenschaftliche Gesellschaft Dortmund

   Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom:

  „Religio et Societas VII.

  ktorá sa uskutoční on-line,

  dňa 24. marca 2022

  o 9:00 hod.

  POZVÁNKA

  PRIHLÁŠKA

  Vedecký výbor konferencie

  prof. dr hab. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD. (PL)

  prof. Dr. Iurii Shcherbiak, DrSc. (UA)

  prof. ThDr. Joachim Nowak, PhD. (DE)

  prof. nadzw. dr hab. Urszula Anna Domżał (PL)

  prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (SK)

  prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Domżał (PL)

  doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. (SK)

  doc. PhDr. Mgr. Janka Bursová, PhD., MBA (SK)

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD. (SK)

  PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD. (SK)

  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD. (SK)

  ThDr. Michal Janiga, PhD. (SK)

  ThLic. Martin Majda, PhD. (SK)

  ThDr. František Fudaly, PhD. (SK)

  Mgr. Veronika Kurillová, PhD. (SK)

  Mgr. Olha Horkavchuk, PhD. (UA)

   

  Organizačný výbor konferencie

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  doc. ThDr. Joachim Nowak, PhD.

  doc. PhDr. Mgr. Janka Bursová, PhD., MBA

  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.

  PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

  ThDr. Michal Janiga, PhD.

  ThLic. Martin Majda, PhD.

  Mgr. Veronika Kurillová, PhD.

  Mgr. Olha Horkavchuk, PhD.

  Mgr. Svetlana Hubková

   

  Na medzinárodnej vedeckej konferencii vystúpia s príspevkami prihlásení účastníci. Po predstavení príspevkov bude nasledovať diskusia.

  Program a odkaz na on-line pripojenie k medzinárodnej vedeckej konferencii bude zaslaný účastníkom po ukončení fázy prihlasovania.

  Téma a zameranie príspevkov je v kompetencii každého vystupujúceho. Príspevok musí korešpondovať s témou medzinárodnej vedeckej konferencie Religio et Societas (náboženstvo a spoločnosť).

  Príspevok autora prezentovaný na konferencii (cca. 10 - 15 min.) bude v plnom znení publikovaný v zborníku Religio et Societas VII.

  Podmienkou publikovania je, aby príspevky spĺňali základné metodologické normy a boli spracované podľa pokynov zostavovateľov.

   

  Vyplnenú prihlášku s názvom Vášho príspevku, kľúčovými slovami a abstraktom je potrebné zaslať do 13. marca 2022  na e-mail: veronika.kurillova@ku.sk

   

  Tešíme sa na Vašu účasť.

   

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Teologický inštitút v Spišskom Podhradí                                          

  Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

  tel.: + 421 / 53 419 41 11

  e-mail: rektorat@kapitula.sk

  web: https://ks.kapitula.sk

   

  Internationale Wissenschaftliche Gesellschaft Dortmund

  Altenderner Str. 67, 44 329 Dortmund, Nemecko

  tel.: +49/171 520 08 22

  e-mail: info@iwgd.org

  web: www.iwgd.org