Španielsko – slovenský medzinárodný vedecký výskumný projekt na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule aj za účasti doktorandov

  Medzinárodný vedecký výskumný projekt s názvom:

  Social work and Pastoral service in the light of the 21st century

  (Sociálna práca a pastoračná služba vo svetle 21. storočia), 

  sa uskutočňuje v spolupráci s profesorom José Garcia Martinom (Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard, Department of Sociology of Faculty of Political Sciences and Sociology, University of Granada). Vedúcim projektu za  Teologický inštitút v Spišskej Kapitule je PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD. a zástupkyňou projektu je PhDr. Svetlana Hubková.

   

  Členovia riešiteľského kolektívu:  prof. ThDr. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD., doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.,  doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., PhDr. Zuzana Budayová, PhD. un. doc. KU.

  Projektu sa zúčastnia aj naši doktorandi: PhDr. Svetlana Hubková,  Mudr. Filip Makáň, Mgr. Dušan Bajan a Mgr. Jozef Šuchter.  

   

  Zmluva je zverejnená v CRZ pod číslom ZML 001198/2023 RE, dňa 24.11.2023.

   

  Medzi hlavné výskumné ciele projektu patria:

  1. a) Analyzovať problémy sociálnej práce 21. storočia.
  2. b) Poskytovať prednášky, semináre, workshopy v Spišskej Kapitule, Granade, Malage a Českej republike.
  3. c) Publikovať vedecké štúdie, ktoré zhrnú závery projektu a pomôžu šíriť jeho výsledky.

   

  Projekt začína 1. decembra 2023 a je finančne dotovaný španielskou organizáciou. O tejto spoločnej španielsko-slovenskej aktivite bola informovaná veľvyslankyňa Španielskeho kráľovstva J. E. Lorea Arribalzaga Ceballos.

   

  Spanish version:

  España - Proyecto eslovaco de investigación científica internacional en el Instituto Teológico de Spišská Kapitula, también con la participación de estudiantes de doctorado

  El proyecto de investigación científica internacional titulado:
  Social work and Pastoral service in the light of the 21st century
  (Trabajo social y servicio pastoral a la luz del siglo XXI),

  se lleva a cabo en colaboración con el Profesor José García Martín (Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard, Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad de Granada).

  El director del proyecto por parte del Instituto Teológico de Spišská Kapitola es el PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD. y la responsable administrativa es la PhDr. Svetlana Hubková.
  Miembros del equipo de investigación: prof. ThDr. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD., doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., PhDr. Zuzana Budayová, PhD. un. doc. KU.
  En el proyecto también participarán nuestros estudiantes de doctorado: PhDr. Svetlana Hubková, Mudr. Filip Makáň, Mgr. Dušan Bajan y Mgr. Jozef Šuchter.

  El contrato fue publicado en el Registro Central de Contratos con el número ZML 001198/2023 RE, del día 24-11-2023.


  Los principales objetivos de investigación del proyecto incluyen:
  a) Analizar los problemas del trabajo social del siglo XXI.
  b) Impartir conferencias, seminarios y talleres en Spišská Kapitula, Granada, Málaga y la República Checa.
  c) Publicar estudios científicos que resuman las conclusiones del proyecto y ayuden a difundir sus resultados.

  El proyecto arranca el 1 de diciembre de 2023 y está subvencionado económicamente por una organización española. La embajadora del Reino de España Su Excelencia Lorea Arribalzaga Ceballos. fue informada de esta actividad conjunta hispano-eslovaca.