Talianska veľvyslankyňa otvorila výstavu v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule

    Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka a Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskej Kapitule navštívila v stredu 24. apríla 2024 talianska veľvyslankyňa Catherine Flumiani, kde otvorila výstavu o talianskom maliarovi Pietrovi Peruginovi.

    Talianska veľvyslankyňa navštívila Spišskú Kapitulu už tretí krát. Výstava o významnom talianskom maliarovi Pietrovi Peruginovi bola otvorená pri príležitosti 500-tého výročia jeho úmrtia. Na pôde kňazského seminára a teologického inštitútu ju privítal  diecézny biskup Mons. František Trstenský a rektor kňazského seminára Peter Majda, ktorý pripomenul, že táto vzdelávacia inštitúcia na Spiši bola od svojho vzniku v roku 1815 vždy otvorená pre vzdelávanie, kultúru a umenie. Na túto tradíciu nadviazali aj známi biskupi v minulosti, zvlášť Boží sluha biskup Ján Vojtaššák a po obnovení seminára aj biskup František Tondra. Rovnako súčasný biskup pokračuje v budovaní spolupráce predovšetkým v oblasti štúdia talianskeho jazyka, teologických vied, kultúry a umenia. Mnohí kňazi boli v minulosti posielaní na štúdiá do Talianska a rovnako je tomu aj v súčasnosti.

    Otvorenie výstavy je aj ovocím Memoranda o porozumení, ktoré bolo podpísané medzi touto inštitúciou a Talianskym veľvyslanectvom v júni minulého roka. Pani veľvyslankyňa poďakovala za záujem o štúdium talianskeho jazyka a za spoluprácu v kultúrnej, výskumnej a umeleckej oblasti, čomu napomáha aj Ústav sakrálneho umenia v Spišskej Kapitule. Vyjadrila potešenie, že sa v Spišskej Kapitule vyučuje aj taliansky jazyk a že 4 študenti teológie absolvujú v letných mesiacoch študentskú stáž v Taliansku. S potešením prijala aj informáciu, že všetci seminaristi spišského seminára sa zúčastnia púte do Ríma pri príležitosti návštevy „ad limina“ slovenských biskupov v Ríme a vo Vatikáne začiatkom júna tohto roku.

    Pani veľvyslankyňa navštívila aj katedrálu, stretla sa s pedagógmi a porozprávala sa so študentmi.