VIII. ročník - Dní kresťanskej kultúry

  v Roku kresťanskej kultúry

  Plagát

  Pozývame vás na VIII. ročník Dní kresťanskej kultúry, ktoré sa uskutočnia v rámci Roka kresťanskej kultúry na Spišskej Kapitule.

  V prvom termíne víkendových dní  budú prebiehať počas víkendu a sú určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o kultúru a kresťanské umenie. Ak máte záujem o stravu alebo ubytovanie, prihláste sa cez tento online formulár: https://bit.ly/dkk2023

  Druhý termín stredoškolských dní je vhodný najmä pre žiakov (predovšetkým pre stredoškolákov a žiakov 8., 9. ročníka, učiteľov a katechétov). Ak máte záujem zúčastniť sa podujatia so žiakmi, dajte nám, prosím, vedieť mailom počet žiakov: hromjak@kapitula.sk

  Prvý termín 7. – 8. október 2023 – pre vysokoškolských študentov, študentov teológie, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, pre katechétov, bohoslovcov, kňazov a kresťanskú inteligenciu a pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do duchovného života prostredníctvom kresťanskej kultúry a histórie. Tento VIII. ročník Víkendových Dní kresťanskej kultúry je v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku venovaný slávnemu Dante Alighierimu
  a majstrovi Raffaela Sanzia renesančnému Pietrovi Peruginovi (500. výročie smrti)
  a tvorcovi spirituality slovenskej duše spišskému kapitulnému vikárovi Jozefovi Ligošovi (50. výročie smrti). 

  Program:
  7. októbra 2023 (sobota):

  14.45 – Začiatok podujatia v seminárskej kaplnke s hudobným vstupom Hany von Schlosser
  15.00 – Korunka Božieho milosrdenstva
  15.20 – 15.30 –Úvodné pozdravy
  15.30 – 16.15 – Pietro Perugino očami dobového historika, životopisca a umelca Giorgia Vasariho a niektorých talianskych literárnych prameňov (Mgr. Andrea Eliášová PhD. – umelecký prednes herec a vysokoškolský pedagóg Doc. Mgr. art. Štefan Bučko)  
  16.15 – 16.30 – prestávka 
  16.30 – 17.15 – Život a dielo Pietra Perugina (doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.)  17.15 – 17.30 – prestávka 
  17.30 – 18.15 – Odovzdávanie kľúčov sv. Petrovi od Perugina v Sixtínskej kaplnke (doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.)
  18.30 – večera
  19.00 –19.40 – Dante Alighieri v diele Botticelliho v edukácii študentov (PhDr. Marta Vojtková, pedagogička, poetka, spisovateľka)
  19.40 – 20.20 – Dante Alighieri v diele slovenského maliara Vincenta Hložníka (doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.)
  20.30 – 21.15 – modlitba sv. ruženca v latinčine, príhovor diakona na nedeľu a kompletórium 

  8. október 2023 (nedeľa): 

  7.00 – ranné chvály (seminárska kaplnka)
  7.20 – raňajky
  9.00 – 10.00 – sv. omša v katedrále (celebrant Mons. ThDr. Ján Kuboš, PhD., Diecézny administrátor Spišskej diecézy)
  10.15 – 11.00 Dante ako literárny prorok pre všetky časy?(Miroslava Vallová, prekladateľka, literárna kritička a prezidentka Spoločnosti Dante Alighieriho)
  11.00 – 11.45 – Božská komédia v rozhlasovom umení: práca na jej sprístupňovaní širšej verejnosti cez audio formu (PhDr. Tatiana Kusá, Odbor literárno-dramatickej výroby, RTVS)
  11.45 – 12.00 – diskusia
  12.00 – obed

  13.00 – 13.45 – Literárna kaviareň s Dante Alighierim (výber z diela/umelecký prednes herec a vysokoškolský pedagóg   Doc. Mgr. art. Štefan Bučko)
  13.30 – 14.15 – Dante očami apoštolského listu pápeža Františka Candor lucis aeternae (ThLic. Mgr. Marek Iskra)
  14.15 – 15.00 – diskusia k predchádzajúcim príspevkom
  15.00 – 15.15 – prestávka
  15.15 – 16.00 – Danteho osobnosť a tvorba v slovenských prekladoch: V. Turčány, K. Strmeň a ďalší autori (Mgr. Peter Tollarovič PhD., Univerzita Komenského v Bratislave)
  16.00 – 16.45 – Viliam Turčány: Srdce pre Danteho – (Čím si taliansky autor získal celoživotný záujem nášho popredného básnika, lit. vedca a prekladateľa a prečo mu pre jeho tvorbu horelo srdce? Prečo  až 27 rokov prekladal Božskú komédiu? Prečo v poznaní Danteho zostáva stále jedinečný? (Mgr. Gabriela Spustová Izakovičová PhD., spisovateľka, poetka, vydavateľka, autorka knihy „Rytier a pevec Viliam Turčány)
  16.45 – 16.50 – diskusia
  17.00 – spievané vešpery v katedrále s bohoslovcami
  17.30 – 18.30 – prehliadka katedrály sv. Martina
  18.30 – večera
  19.30 – 20.00 – Chvíle s Dantem (prednes: Mgr. art. Jozef Šimonovič)
  20.00 – 20.15 – Ruženec k sv. Filoméne
  20.30 – spievané kompletórium 

  Druhý termín 9. október (pondelok dopoludnia) – pre žiakov 9. ročníka ZŠ, 1 – 4. ročníka gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu. Je venovaný Pietrovi Peruginovi. 
  Bolo by vhodné, aby študenti prišli v sprievode pedagóga. 

   Program:
  09. októbra 2023

  8.00 – 8.10 – Úvodné pozdravy 
  8.10 – 9.00 – Pietro Perugino pohľadom dobového historika, životopisca a umelca Giorgia Vasariho a niektorých talianskych literárnych prameňov (Mgr. Andrea Eliášová PhD. –  umelecký prednes herec a vysokoškolský pedagóg Doc. Mgr. Art. Štefan Bućko)
  9.00 – 9.15 – prestávka 
  9.15 – 10.00 – Odovzdávanie kľúčov sv. Petrovi od Perugina v Sixtínskej kaplnke (doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.)
  10.00 – 10.15 – prestávka 
  10.15 – 11.00 – Dante Alighieri v diele Botticelliho v edukácii študentov (PhDr. Marta Vojtková, pedagogička, poetka, spisovateľka)
  11.00 – 11.15 – prestávka  
  11.15 – 12.00 – Dante očami apoštolského listu pápeža Františka Candor lucis aeternae (ThLic. Mgr. Marek Iskra)
  12.00 – 12.40 – sv. omša v katedrále sv. Martina (celebrant: Mons. Franišek Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS)
  12.45 – obed 

  13.30 – 14.30 – prehliadka katedrály sv. Martina
  15.00 – korunka Božieho milosrdenstva
  15.30 – sv. omša 
  10. októbra 2023 – Vedecká Konferencia Znaky časov Spišský kapitulný vikár ThDr. Jozef Ligoš v znamení čias
  Konferencia sa koná pri príležitosti 50. výročia smrti kapitulného vikára Jozefa Ligoša