Vyjadrenie solidarity a účasti na bolesti vojnou postihnutým na Ukrajine

  Spišské Podhradie, 1.3.2022

  Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka a Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí týmto vyjadruje solidaritu ukrajinskému ľudu a osobitnú účasť na bolesti, ktorú im vojenskou inváziou spôsobil režim prezidenta Ruskej federácie.

  Týmto zároveň vyhlasujeme, že v duchu evanjeliového posolstva chceme byť nápomocní v núdzi postaveným občanom Ukrajiny, najmä študentom, akademickým pracovníkom, ale aj obyčajným trpiacim rodinám s deťmi.

  Sme ochotní aktívne sa zapojiť do koordinovanej humanitárnej pomoci pre všetkých, ktorí sa ocitnú v nebezpečenstve a ohrození života. Ako vedecko-pedagogické a výchovné pracovisko aktívne spolupracujeme v mnohých oblastiach zvlášť so Západo-ukrajinskou národnou univerzitou v Ternopili.

  Preto nás veľmi znepokojuje, že boli porušené nielen princípy medzinárodného práva, ale aj ideály európskej civilizácie a mierového spolužitia medzi európskymi národmi. Vojnou sa nič nezíska, vojnou sa môže len veľmi veľa stratiť. Aj takýmto spôsobom sa chceme postaviť na podporu mieru a pokoja na Ukrajine, ako aj na celom svete v duchu slov Františka.

  Modlíme sa za všetkých vojnou postihnutých ľudí a prosíme všemohúceho Boha aj za tých, ktorí spravujú štáty, aby vnímali problémy a ťažkosti života ľudí vo svete a múdrymi rozhodnutiami ich zmierňovali.

   

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  rektor kňazského seminára a moderátor teologického inštitútu