Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút v Spišskom Podhradí Vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu

  Kvalita – trvalá výzva a pilier celostného manažmentu sociálnych a pastoračných služieb, ktorá sa uskutoční v piatok 24. septembra 2021 na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule.

  Konferencia bude zameraná na prezentáciu výziev a trendov v teórii a praxi sociálnych a pastoračných služieb v ére globalizácie, často bezbrehého materializmu a konzumizmu, ale tiež v dobe snáh o re-lokalizáciu a nárast kvality služieb v duchu osvedčených kresťanských tradícií a hodnôt.

  Cieľom konferencie je posilnenie myšlienok prepojenia teórie s praxou a získanie nových impulzov pre výchovno-vzdelávací a vedecko-výskumný proces na Teologickej fakulte KU a jej Teologickom inštitúte.

  Jedným z výstupov z konferencie bude aj konferenčný zborník, ktorý bude podaný na indexáciu do databázy Web of Science.

  Organizačné pokyny a dôležité termíny:

  Termín konferencie: 24. september 2021

  Uzávierka registrácie účastníkov a uzávierka abstraktov: 14. máj 2021 - PRIHLÁŠKA na konferenciuPrihlášku zaslať na e-mail: budajpavol@gmail.com

  Oznámenie o prijatí abstraktu: 21. máj 2021

  Termín odovzdania príspevku: 9. júl 2021

  Posledný termín pre zaplatenie konferenčného poplatku: 16. júl 2021 - POPLATOK

  OBSAHOVÁ A FORMÁLNA STRÁNKA PRÍSPEVKOV

  INŠTRUKCIE A POKYNY K ČLÁNKOM - v slovenskom jazyku