Výsledky prijímacieho konania

    V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené jednotlivé výsledky prijímacieho konania podľa odborov a stupňov štúdia

    Aktuálne nie je termín prijímacieho konania.