K zápisom je potrebné vypísať zopár tlačív. Niektoré sa budú vypísovať pri zápise a niektoré si doneste už so sebou podpísané. Prosím, požadované tlačivá si vytlačte obojstranne a vypíšte podľa nižšie uvedených informácii:

  • Súhlas so spracovaním osobných údajov - doniesť na zápis vypísané a podpísané (platí pre prvé ročníky všetkých študijných programov)
  • BOZP - doniesť na zápis vypísané a podpísané (platí pre všetky študijné programy)
  • Čestné vyhlásenie pre účely CRŠ pre študijný program Katolícka teológia - prosíme vypísať si "meno a priezvisko; dátum narodenia", vytlačiť obojstranne a podpísať, ostatné kolonky budeme vypisovať pri zápise
  • Čestné vyhlásenie pre účely CRŠ pre študijný program Sociálna práca - prosíme vypísať si "meno a priezvisko; dátum narodenia", vytlačiť obojstranne a podpísať, ostatné kolonky budeme vypísovať pri zápise
  • Čestné vyhlásenie pre účely CRŠ pre študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy - prosíme vypísať si "meno a priezvisko; dátum narodenia", vytlačiť obojstranne a podpísať, ostatné kolonky budeme vypísovať spoločne pri zápise

  Tlačivo na Čestné vyhlásenie doplníme po aktualizácii.