Vážení študenti!

    Oznamujem Vám, že predmet Sústredenie zo spirituality 

    bude v letnom semestri  realizovaný dňa 13. apríla 2024 (sobota) od 8.00 hod. do 12.00 hod. na Teologickej fakulte v učebni E3.

    S pozdravom   prof. Štefan Lenčiš, TF Košice