Názov a opis
    Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania  Inf. listy
     Št. plán
    Sociálna práca Sociálna práca denná Bc. 02.12.2021 IL-SP ŠP-SP
    Učiteľstvo náboženskej výchovy Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015 IL-UPNV
    ŠP-UPNV