Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
Sociálna práca Sociálna práca denná Bc. 30.10.2015
Štúdium rodiny a sociálnej práce Katolícka teológia denná Bc. 01.09.2017
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015