MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (II. stupeň)

Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
Sociálna práca Sociálna práca denná Mgr. 30.10.2015
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ( spojený I. a II. stupeň)

Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
Katolícka teológia Katolícka teológia denná Mgr. 30.10.2015