MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (II. stupeň)

  Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
  Sociálna práca Sociálna práca denná Mgr. 02.12.2021
  Učiteľstvo predmetu náboženská výchova Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Mgr. 30.10.2015

  MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM ( spojený I. a II. stupeň)

  Názov Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
  Katolícka teológia Katolícka teológia denná Mgr. 30.10.2015