• Študenti, ktorí majú v aktuálnom akademickom roku zapísaný predmet Sústredenie zo spirituality, nech si skontrolujú funkčnosť svojej mailovej adresy na edu.ku.sk.
• Predmet po doc. Martinovi Uháľovi preberá ThLic. Jozef Kohut, PhD. Kontaktovať ho možno na jozef.kohut@ku.sk.
• Informácie o tom, ako absolvovať sústredenie, budú zverejnené v dohľadnej dobe.
• Vyučujúci prosí o urgentné vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka, ktorý bol zaslaný mailom, resp. sa nachádza na tomto mieste (https://forms.gle/un3HnhopeWh1uxTF6).