Sústredenie zo spirituality 2021/22

Požiadavky na predmet Sústredenie zo spirituality 2021/22
Študentka či študent Teologickej fakulty v Košiciach sa nestáva len odborníkom s primeranými vedomosťami a zručnosťami vo svojom odbore, ale integrálnou osobnosťou. V predmete Sústredenie zo spirituality, ktorý je každoročne súčasťou kurikula, ide o napĺňanie hesla Katolíckej univerzity v Ružomberku: „Formujeme myseľ i srdce“. Východiskom je pri tom spirituálny rozmer, ktorý v sebe má každý človek.

- Tí, ktorí majú v aktuálnom akademickom roku 2021/22 zapísaný predmet Sústredenie zo spirituality, nech si overia aktiváciu a funkčnosť svojej mailovej adresy na edu.ku.sk.
- V prípade, že nebude možné stretnúť sa naživo, využijú sa počas semestra možnosti internetu.
- Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, kde sa zverejnia miesta a termíny ponúkaných stretnutí pre jednotlivé skupiny.

Kontaktná osoba pre študentov Teologickej fakulty v Košiciach je ThLic. Jozef Kohut, PhD.