Sústredenie zo spirituality 2023/24

  Požiadavky na predmet Sústredenie zo spirituality 2023/24
  Študentka či študent Teologickej fakulty v Košiciach sa nestáva len odborníkom s primeranými vedomosťami a zručnosťami vo svojom odbore, ale integrálnou osobnosťou. V predmete Sústredenie zo spirituality, ktorý je každoročne súčasťou kurikula, ide o napĺňanie hesla Katolíckej univerzity v Ružomberku: „Formujeme myseľ i srdce“. Východiskom je pri tom spirituálny rozmer, ktorý v sebe má každý človek.
  
  - Tí, ktorí majú v aktuálnom akademickom roku 2023/24 zapísaný predmet Sústredenie zo spirituality, nech si overia aktiváciu a funkčnosť svojej mailovej adresy na edu.ku.sk.
  - V prípade, že nebude možné stretnúť sa naživo, využijú sa počas semestra možnosti internetu.
  - Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, kde sa zverejnia miesta a termíny ponúkaných stretnutí pre jednotlivé skupiny.
  
  Kontaktná osoba pre študentov Teologickej fakulty v Košiciach je prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.

  V letnom semsetri bude predmet Sústredenie zo spirituality realizovaný dňa 13. apríla 2024 (sobota) od 8.00 hod. do 12.00 hod.

  na Teologickej fakulte v učebni E3.