Harmonogram štátnych a zaverečných skúšok 2021/2022

  Prihlásenie na štátnu/záverečnú skúšku:

  Na štátnu/záverečnú skúšku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom AIS najneskôr tri týždne pred stanoveným termínom štátnej skúšky.

  Odovzdávanie prác (Bc., Mgr., DPŠ, R-NV, MASTER): - v tomto ak. roku 2021/2022 sa práce odovzdávajú iba elektronicky prostredníctvom AIS.
  1. termín: do 27. apríla
  2. termín: do 27. júna (obhajoba v auguste)

  Harmonogram štátnych a záverečných skúšok v ak. roku 2021/2022