Harmonogram štátnych a zaverečných skúšok 2022/2023

    Prihlásenie na štátnu/záverečnú skúšku:

    Na štátnu/záverečnú skúšku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom AIS najneskôr tri týždne pred stanoveným termínom štátnej skúšky.

    Odovzdávanie prác (Bc., Mgr., DPŠ, R-NV, MASTER): - v tomto ak. roku 2022/2023 sa práce odovzdávajú na študijné oddelenie v tvrdej tmavej väzbe v počte 2ks do 25. apríla 2023.

    Harmonogram štátnych a záverečných skúšok v ak. roku 2022/2023 - už o zopár dní bude k dispozícii