Harmonogram štátnych a zaverečných skúšok 2022/2023

    Prihlásenie na štátnu/záverečnú skúšku:

    Na štátnu/záverečnú skúšku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom AIS najneskôr tri týždne pred stanoveným termínom štátnej skúšky.

    Odovzdávanie prác (Bc., Mgr., DPŠ, R-NV, MASTER): - v tomto ak. roku 2022/2023 sa práce odovzdávajú na študijnom oddelení v počte 2 ks do 20. apríla 2023. Po obhajove sa jedna práca vráti študentovi a druhá sa archivuje.

    Harmonogram štátnych a záverečných skúšok v ak. roku 2022/2023