Harmonogram štátnych a zaverečných skúšok 2023/2024

  Prihlásenie na štátnu/záverečnú skúšku:

  Na štátnu/záverečnú skúšku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom AIS najneskôr tri týždne pred stanoveným termínom štátnej skúšky.

  Odovzdávanie prác (Bc., Mgr., DPŠ, R-NV, MASTER): - v ak. roku 2023/2024 sa práce odovzdávajú na študijnom oddelení v počte 2 ks. Po obhajove sa jedna práca vráti študentovi a druhá sa archivuje v knižnici.

  Termíny odovzdávania prác:
  Diplomové a bakalárske práce - najneskôr do 19. apríla 2024
  Záverečné práce (DPŠ, R-NV, Master) - najneskôr do 26. apríla 2024

  Harmonogram štátnych a záverečných skúšok v ak. roku 2023/2024