Sylaby na štátne skúšky - JNV 2021/2022

  Sylaby na štátne skúšky - Učiteľstvo náboženskej výchovy, Bc.

  Fundamentálna teológia

   

  Sylaby na štátne skúšky - Učiteľstvo náboženskej výchovy, Mgr.

  Katolícka teológia a didaktika náboženskej výchovy - zahŕňa:

  dogmatickú teológiu, morálnu teológiudidaktiku náboženskej výchovy