Sylaby na štátne skúšky - JNV 2023/2024

    Sylaby na štátne skúšky - Učiteľstvo náboženskej výchovy, Bc.

     

    Sylaby na štátne skúšky - Učiteľstvo náboženskej výchovy, Mgr.

    • Predmetová didaktika a náboženská výchova - zahŕňa:

    Dogmatickú teológiu, Morálnu teológiu, Liturgiku a Didaktiku náboženskej výchovy