Sylaby na štátne skúšky - KT, UFNV 2021/2022

  Sylaby na štátnu skúšku - Katolícka teológia, Mgr.

  Biblikum

  Dogmatická teológia

  Filozofia

  Morálna teológia

   

  Sylaby na štátnu skúšku - Učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy, Bc.

  Vybrané otázky filozofie

  Fundamentálna teológia

   

  Sylaby na ŠS - Učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy, Mgr.

  Filozofia a didaktika filozofie

  Katolícka teológia a didaktika náboženskej výchovy - zahŕňa:

  dogmatickú teológiu, morálnu teológiu a didaktiku náboženskej výchovy