Sylaby na štátne skúšky - pedagogické štátnice 2021/2022

    Sylaby na štátnu skúšku - pedagogické štátnice  (DPŠ, KT, JNV, NSNV)

    Didaktika náboženskej výchovy: Didaktika náboženskej výchovy

    Pedagogika a didaktika – zahŕňa:  Všeobecnú pedagogikuDidaktiku a teóriu výchovy

    Psychológia: Psychológia

    Všeobecná pedagogika a didaktika (JNV, NSNV) - zahŕňa:  Všeobecnú pedagogiku, Didaktiku a teóriu výchovy, Psychológiu