Sylaby na štátne skúšky - pedagogické štátnice 2023/2024

    Sylaby na štátnu skúšku - pedagogické štátnice  (pre DPŠ)

    Didaktika náboženskej výchovy (DPŠ-nv): Didaktika náboženskej výchovy

    Pedagogika a didaktika (DPŠ -zak) – zahŕňa:  Všeobecnú pedagogikuDidaktiku a teóriu výchovy

    Psychológia (DPŠ -zak): Psychológia