Sylaby na štátne skúšky - SP, NRSP 2021/2022

  Sylaby na štátnu skúšku - Sociálna práca, Mgr.

  Teória sociálnej práce

  Metódy sociálnej práce

  Sociálna politika

  Misijná a charitatívna práca

   

  Sylaby na štátnu skúšku - Sociálna práca, Bc.

  Základné metódy a prístupy v sociálnej práci

  Teoretické východiská sociálnej práce

  Právne základy sociálnej práce

   

  Sylaby na štátnu skúšku - Štúdium rodiny a sociálnej práce, Bc.

  Základy sociálnej práce

  Základy filozofie a teológie: zahŕňa FilozofiuTeológiu