Sylaby na záverečné škúšky - Master 2023/2024

    Sylaby na záverečné skúšky - MASTER

    Teológia manželstva a rodiny

    Manželstvo a rodina z pohľadu spoločenských vied

    Termín obhajoby a záverečných skúšok:  07.06.2024