Sylaby na záverečné skúšky - Rozšírujúce štúdium NV 2021/2022

    Sylaby na záverečné skúšky – Rozširujúce štúdium náboženskej výchovy

    Didaktika náboženskej výchovy

    Teológia – zahŕňa: dogmatickú teológiumorálnu teológiu