Sylaby na záverečné skúšky - Rozšírujúce štúdium NV 2023/2024

    Sylaby na záverečné skúšky – Rozširujúce štúdium náboženskej výchovy

    Didaktika náboženskej výchovy

    Teológia – zahŕňa: dogmatickú teológiu, morálnu teológiu a biblikum