Dni vďačnosti Ekumenického spoločenstva

  Dni vďačnosti sa uskutočnia sa v dňoch 7. – 9. mája 2024 pri príležitosti 30. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločnosti v Košiciach.
  Začiatok (dátum, čas):7. 5. 2024, 9:30
  Koniec (dátum, čas):9. 5. 2024, 21:35
  Usporiadateľ:Teologická fakulta

  Dni vďačnosti

  Ekumenické spoločenstvo cirkvi a náboženských spoločností v Košiciach pripravuje Dni vďačnosti. Uskutočnia sa v dňoch 7. – 9. mája 2024 pri príležitosti 30. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločnosti v Košiciach.

  V spolupráci s mestom Košice pripravuje aktivity, ktoré sú znakom vďaky Bohu za spoločné zjednocovanie v modlitbe a službe blížnemu v meste Košice. V prvý deň, 7. mája  sa v aule na Teologickej fakulty na Hlavnej 89 v Košiciach uskutoční ekumenická konferencia, prezentácia knihy Ekuména 1994 – 2023 a 30 rokov existencie tohto Ekumenického spoločenstva.

  V podvečer tohto dňa sa uskutoční slávnostná ekumenická bohoslužba vďaky v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach za účasti predsedu Konferencie biskupov Slovenska, košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera a predsedu Ekumenickej rady Slovenska, generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka.

  O deň neskôr, 8. mája sa uskutočnia ekumenický ladené potulky po sakálnych miestach v centre mesta Košice s historickým výkladom Milana Kolcúna. Začiatok je pri kostole ECAV na Mlynskej ulici 23 v Košiciach a záver v Katedrále sv. Alžbety na Hlavnom námestí 3. Posledný deň vďačnosti 9. mája 2024 bude  koncert Ekumenického spoločenstva v Košiciach Sólo pre marimbu, ktorý pripravuje Štátna filharmónia v Dome umenia v Košiciach.

  Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240411033;https://ekumenake.rimkat.sk/2024/03/28/dni-vdacnosti-pri-prilezitosti-30-vyrocia-vzniku-ekumenickeho-spolocenstva-cirkvi-a-nabozenskych-spolocnosti/

  ES Košice

  Plagát aktivít na stiahnutie.